ปฏิทินกิจกรรม
     
 


Date/Time Description Venue
01/09/2014 10:10 OppDay_TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) / ห้องประชุม 1101
01/09/2014 11:20 OppDay_CNT : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
01/09/2014 13:00 OppDay_SVI : บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
01/09/2014 14:10 OppDay_Nation Group (NMG, NBC, NINE) ห้องประชุม 1101
01/09/2014 14:10 OppDay_Nation Group (NMG, NBC, NINE) ห้องประชุม 1101
01/09/2014 18:00 How to Trade TFEX ฉบับมือโปร ห้อง VIP Room ชั้น 1 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02/09/2014 09:00 OppDay_AGE : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 10:10 OppDay_PJW : บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 11:10 OppDay_ILINK : บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 13:00 OppDay_GCAP : บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 14:10 OppDay_BSM : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 14:10 OppDay_BSM : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 15:20 OppDay_BKD : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 16:30 OppDay_CHO : บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
02/09/2014 18:00 ติดเครื่องสตาร์ทกำไร ด้วยเทคนิคการเทรด DW Online ห้อง VIP Room ชั้น 1 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

 

 

top