ปฏิทินกิจกรรม
     
 


Date/Time Description Venue
03/09/2014 09:00 OppDay_CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
03/09/2014 10:10 OppDay_JUBILE : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
03/09/2014 11:20 OppDay_UAC : บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ ห้องประชุม 1101
03/09/2014 13:00 OppDay_PAP : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
03/09/2014 14:10 OppDay_PRANDA : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
03/09/2014 15:20 OppDay_PPP : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
03/09/2014 16:30 OppDay_SALEE : บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
03/09/2014 18:00 สัมมนา "ล้วงกลยุทธ์สร้างกำไร กับปัจจัยที่มีผลต่อราคา DW11 " ห้อง 1101 ชั้น 11 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
04/09/2014 09:00 OppDay_TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
04/09/2014 10:10 OppDay_DRT : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
04/09/2014 11:20 OppDay_KBS : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
04/09/2014 13:00 OppDay_MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
04/09/2014 14:20 OppDay_AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
04/09/2014 15:20 OppDay_BJC : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
04/09/2014 16:30 OppDay_LALIN : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1101
 

 

 

top