ปฏิทินกิจกรรม
     
 


Date/Time Description Venue
21/04/2014 17:30 สัมมนา หัวข้อ "Advance short term trading Derivative Warrant #42" ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22/04/2014 18:00 TFEX Workshop: TFEX online ด้วย POEMS mobile โดย บล.ฟิลลิป ห้อง VIP ชั้น1 อาคาร2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23/04/2014 17:30 สัมมนา หัวข้อ "06 iDW พลัง Leverage ที่ออกแบบสำหรับ VI" ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23/04/2014 18:00 TFEX Workshop: ติดอาวุธผ่านกลยุทธ์เทคนิค สไตล์ TFEX Online โดย บ.ยูโอบีบุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) ห้อง VIP ชั้น1 อาคาร2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24/04/2014 17:30 สัมมนา หัวข้อ "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก่อนจับ DW" ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24/04/2014 18:00 TFEX Workshop: TFEX DIY By FSS โดย บล.ฟินันเซีย ห้อง VIP ชั้น1 อาคาร2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25/04/2014 18:00 TFEX Workshop: ลงทุน TFEX อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องฉลาดเลือก Stop Order โดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ห้อง VIP ชั้น1 อาคาร2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27/04/2014 08:30 Your 1st Stock: ปรับกลยุทธ์รุกการลงทุนแบบ Smart Investor โดย บล.เคเคเทรด หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28/04/2014 18:00 TFEX Workshop: Pro8 Evolution โดย บล.เอเซีย พลัส ห้อง VIP ชั้น1 อาคาร2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29/04/2014 18:00 TFEX Workshop: อนุพันธ์ ออนไลน์ ...ง่ายกว่าที่คิด โดย บล.กรุงศรี ห้อง VIP ชั้น1 อาคาร2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30/04/2014 17:30 สัมมนา หัวข้อ "DW28 workshop: เทคนิคการเลือก DW" ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30/04/2014 18:00 TFEX Workshop: การทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดอนุพันธ์ โดย บล.เคที ซีมิโก้ ห้อง VIP ชั้น1 อาคาร2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29/05/2014 09:00 MSCI Thailand Index Construction Methodology: a Discussion of Possible Investment Strategies หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

 

 

top